In offset

In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy.

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.